Brexit

Som vanligt går tiden snabbt och den 29 mars 2019 kl. 23.00 förväntas Storbritannien att lämna den Europeiska Unionen. Brexit kommer innebära konsekvenser för alla som på något sätt bedriver handel med varor eller tjänster med landet hur ordnad eller oordnad utträdet än blir.

Mot bakgrund av detta och Storbritanniens betydelse som både export och importmarknad för Sverige och svenska företag så vill vi hjälpa företag att titta på, förstå och analysera sin handel, flöden, exponering och beroende av landet som marknad - både direkt och indirekt, att titta på försäljning, inköp och logistik, att hitta svagheter och möjligheter, att göra scenarios, att förstå vad Brexit kan innebära för just mitt företag och att i tid vidta åtgärder som svarar upp mot den nya osäkerheten och de nya förutsättningarna. Kunskap som innebär en fördel som kan nyttjas i att agera snabbare än övriga marknaden allteftersom detaljerna i processen blir tydligare.

Vi har lång erfarenhet av import och export och kan hjälpa er att hitta möjligheterna i stället för att ni får problem och tappar hastighet i er export eller import.