Tjänster

Nedan finns ett axplock från tjänster vi erbjuder.

Fraktupphandling

Många gånger är det en fraktupphandling som vi får som första uppdrag från nya kunder. Det är inget konstigt, detta är en stor kostnadsdrivare för företagen vi jobbar med. Vi genomför upphandling med en målsättning att betydligt minska företagets fraktkostnader, men vi fokuserar också på att hitta en transportlösning med en hög kvalité. Det hjälper inte att ha ett bra avtal med dålig kvalité. Vad kostar en missnöjd kund?

Kontakta oss idag så berättar vi mer vad vi kan göra för dig.

Utveckla och effektivisera logistiken

Vi utför uppdrag för kunder inom B2B och B2C och gemensamt för dessa kunder och egentligen alla som har ett logistikflöde är att man måste utföra logistiken med kvalité och effektivitet för att möta kundernas krav.

Vi jobbar dels med egna konsulter och har även samarbete med externa senior konsulter alla med olika spetskompetens. Allt för att hjälpa våra kunder att skapa en effektiv logistik.

Låt er logistik bli en konkurrensfördel