Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete ofta förkortat SAM.

Vi har nödvändig utbildning för att hjälpa er att få ordning på SAM. Vi säger ofta att personalen är största tillgång. Här gäller det som företag att vi jobbar efter det vi säger. Målsättningen med ett bra SAM är att minimera risken för skador och ohälsa på företaget.

Vi hjälper redan idag ett antal företag med deras SAM genom att se till att allt finns dokumenterat och hela organisationen känner företagets regler och policys.

Kontakta oss om ni känner er osäkra eller känner att ni behöver se över hur ni jobbar idag med SAM.