Personal


Martin Dahlqvist


Spetskompetens: Projektledning, Analyser, Upphandlingar

Ellen Söderberg


Spetskompetens: Analyser, Simuleringar, Projektledning, E-handels logistik

Mikael Dahlqvist

Spetskompetens: Effektviseringar, E-handels logistik, Automatisering, Upphandlingar, Arbetsmiljö, Ledarskap