Logistikbesiktning

Logistikbesiktning

"Rätt använd påverkar "Lönsam Logistik"® företagens räntabilitet, kostnader för personal, kapital bundet i lager, anläggningar, maskiner, produkter i arbete (PIA) och transporter."

Logistikbesiktningen är första steget i vår metod "Lönsam Logistik"®och ger företaget ett konkret beslutsunderlag genom att bl.a. få svar på väsentliga frågor som:

  • Hur påverkar ditt företags order- och sortimentstruktur lönsamheten och kostnaderna?
  • Hur kan man öka lönsamheten?
  • Är dina logistik-SCM-och anläggningsresurser rätt dimensionerade?
  • Vilka åtgärder bör vidtas och hur stor blir resultatförbättringen?
  • Vi genomför besiktning under 2 dagar. Besiktning avslutas med en presentation vad vi kan göra för minska era kostnader och höja er kvalité.  
  • En logistikbesiktning kostar 10 000 ex moms, det som tillkommer är eventuella omkostnader så som resor och övernattningar.