Kampanj

Digital Fraktupphandling
Vi har genomfört ett antal upphandlingar under året med goda resultat.
Nu vill vi erbjuda dig också att minska dina transportkostnader.
Vi har tre nyckel ord med oss när vi genomför en fraktupphandling.

  • Bra pris
  • Hög kvalité
  • Hållbara transporter

Vi erbjuder alla nya kunder på 2 timmars fri konsultation för att se vilka besparingar vi kan göra för er. Ni får också 20% rabatt under november och december på våra debiterade timmar vid uppdrag. Vi kan sköta hela upphandling digitalt. Kontakta oss idag! mikael@logistikkonsulterna.nu